برچسب: ترانزیستور به عنوان سوئیچ

ico-transistor-base-resistor-value-emic

انتخاب مقدار مقاومت بیس ترانزیستور در حالت سوئیچینگ

در این پست از سایت اِمیک, با نحوه انتخاب مقدار مناسب مقاومت بیس ترانزیستور در حالتی که از ترانزیستور بصورت سوئیچینگ استفاده می کنیم, اشنا خواهید شد. ترانزیستورها از قطعات بسیار پر استفاده در الکترونیک می...