برچسب: جدول مقاومت های 1 درصد

ico-STANDARD-RESISTOR-VALUE-emic

مقدار استاندارد مقاومت ها

در این پست از سایت اِمیک, با مقدار استاندارد مقاومت ها اشنا خواهیم شد. همانطور که می دانید مقاومت ها دارای یک مقدار و رنج استانداردی هستند و هر کسی که در زمینه الکترونیک...