برچسب: پایه های سون سگمنت یک رقمی و دو رقمی و سه رقمی و چهار رقمی

ico-7segment-display-pinout-emic

ترتیب پایه های انواع سون سگمنت

در این پست از سایت اِمیک, با ترتیب پایه های چند مدل از سون سگمنت های پر استفاده اشنا خواهیم شد. همانطور که می دانید سون سگمنت های موجود در بازار می توانند اعداد یک...