برچسب: پروژه اعلام حریق با برد آردوینو

ico-Arduino-prj-Fire-alarm-with-IR-Receiver-Sensor-emic

پروژه آردوینو هشدار دهنده شعله آتش

در این پست از سایت اِمیک, پروژه آردوینو هشدار دهنده شعله آتش قرار داده شده است. در این پروژه ما از سنسور گیرنده مادون قرمز (IR) برای تشخیص شعله آتش استفاده کرده ایم. همانطور که می...