برچسب: پروژه AVR شمارنده با LED

پروژه AVR شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی

پروژه AVR شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی

در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه ساده به نام پروژه AVR شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی قرار داده شده است. در واقع این پروژه یک شمارنده با استفاده از LED می...