برچسب: کاهش ولتاژ با مقاومت

ico-resistor-voltage-divider-emic

قانون تقسیم ولتاژ بین مقاومت های سری

در این پست از سایت اِمیک, با نحوه تقسیم ولتاژ بین چند مقاومت سری آشنا خواهیم شد. به عبارت دیگر در این پست ما با فرمول تقسیم ولتاژ آشنا خواهیم شد که یک رابطه یا...