برچسب: اتصال سری و موازی سلف ها

Inductors-in-Series-Parallel-emic

نحوه محاسبه ظرفیت سلف ها در حالت سری و موازی

در این پست از سایت اِمیک, با نحوه محاسبه ظرفیت سلف ها در حالت سری و موازی آشنا خواهید شد. سلف که به آن سیم پیچ نیز گفته می شود, یکی از قطعات الکترونیکی می...