شنبه, اردیبهشت 29, 1403
More
  خانهآموزش میکروکنترلراموزش برنامه نویسی Arduinoبرنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش 3

  برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش 3

  اموزش برنامه نویسی میکروکنترلر avr و اردوینو (جلسه چهارم)

  عملگرهای بیتی :

  با این عملگرها می توان روی یک بیت عمل مورد نظر را انجام داد. عملگرهای بیتی فقط بر روی متغیرهایی از نوع  char یا int عمل می کنند و بر روی متغیرهایی از نوع float ، double  void و یا سایر متغیرها قابل اجرا نیستند .

  عملگر توضیحات
  & AND
  | OR
  ^ XOR
  ~ NOT
  >>    شیفت به چپ       (shift left)
  <<   شیفت به راست     (shift right)

  نکته : به تفاوت عملگرهای & و | با عملگرهای && و|| توجه کنید , عملگرهای & و | بیتی هستند اما عملگرهای && و || منطقی هستند, یعنی یک مجموعه بیت را با یک مجموعه بیت مقایسه می کنند .

   

  عملگرهای نسبت دهی :

  عملگر مثال توضیحات معادل
  = a=b انتساب
  =* a*=b ضرب و انتساب a=a*b
  =/ a/=b تقسیم و انتساب a=a/b
  =% a%=b باقیمانده تقسیم و انتساب a=a%b
  =+ a+=b جمع و انتساب a=a+b
  =- a-=b تفریق و انتساب a=a-b
  =& a&=b AND بیتی و انتساب a=a&b
  =^ a^=b XOR بیتی و انتساب a=a^b
  =| a|=b OR بیتی و انتساب a=a|b
  =>> a<<=b شیفت به چپ و انتساب a=a<
  =<< a>>=b شیفت به راست و انتساب a=a>>b

   

  عملگر ?  

  <عبارت 3>:<عبارت 2>?<عبارت1> = متغیر

  اگر عبارت یک درست باشد , عبارت دو درون متغیر ریخته می شود و در غیر این صورت عبارت سه درون متغیر ریخته می شود .

  تقدم عملگرها در زبان C :

  ()

  !  ~  ++  —

  /  *  %

  +  –

  >>  <<

  >  <  =>  =<

  ==  =!

  &

  ^

  |

  &&

  ||

  ?

  =+  =-  =/  =%  =*

  معرفی عملگرها تموم شد و از جلسه بعد کلمات کلیدی در زبان c ( همون for   while … ) را شروع میکنیم

   

  جلسه 1 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: انواع متغیر در زبان C

  جلسه 2 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۱

  جلسه 3 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۲

  جلسه 5 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: حلقه های تکرار

  جلسه 6 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: جملات شرطی

  عابد رازانی
  عابد رازانیhttps://emic.ir/
  فارغ التحصیل کارشناسی الکترونیک از دانشکده باهنر شیراز و علاقمند به برنامه نویسی و طراحی مدارات الکترونیکی, در حال حاضر به تولید محتوای آموزشی و طراحی و انجام پروژه مشغول هستم.

  ارسال دیدگاه

  لطفا نظر خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

  spot_img